La segona obra que posem a la vostra disposició és la primera biografia, no mera ressenya, de Sant Antoni M. Claret, publicada l’any següent de la seva mort. Al 1897 li va caure en sort presidir les honres fúnebres de l’arquebisbe Claret amb motiu del trasllat de les seves restes del monestir de Fontfreda a la ciutat de Vic. Per la seva biografia de Claret, va comptar el bisbe Aguilar amb l’Autobiografia del suara esmentat Claret (va ser dels primers que la van conèixer), amb informes que va sol·licitar a nombroses persones que  havien tractat personalment el sant, i amb els seus abundants records personals. Tal document i fresc estudi és font obligada per a conèixer la persona i obra de Claret; la seva orientació reivindicadora de l’honor del sant missioner davant pseudobiografies i altres escrits difamatoris no minva el seu equilibri i objectivitat.

Aquests nous materials queden permanentment penjats a l’apartat de Recursos del menú principal de la pàgina del CESC:

portades_Escritos_00001vida-AMC-asis-aguilar